Borgerhuset
Sådan virker programmet     udskriv denne side

[Harsdorffs hus] [Erichsens palæ]


Harsdorffs hus

Da C.F. Harsdorffs lærer Jardin blev afskediget fra akademiet i 1771, flyttede Harsdorff ind i embedsboligen på Charlottenborg. Som nabo til Charlottenborg stod der på dette tidspunkt nogle faldefærdige bygninger, som var dømt til nedrivning.
I en ansøgning til kongen tilbød Harsdorff som arkitekt og bygherre at opføre en smuk bygning til eget brug, en bygning der kunne pryde Kongens Nytorv, og som kunne danne forbillede for den borgerlige arkitektur i København.

Harsdorffs hus er beliggende på en irregulær grund til højre for Charlottenborg.
Grundens uregelmæssige form har inspireret Harsdorff til at opføre et treetages dobbelthus: Venstre del, mod Charlottenborg, er et almindeligt borgerhus med indgangsdør, og højre del er en større bygning, der knækker, så den følger skellinjen.
Det forunderlige ved bygningen er, at facaden udtrykker flere hustyper i ét og samme hus.
Det højre hus har et fremspringende parti med fire kannelerede pilastre, der ikke som sædvanligt har en base, men går glat over i murpartiet under stueetagens vinduer. Pilastrene har et jonisk kapitæl, som dog mod sædvane er drejet 90 grader. Stueetagens facade til venstre og til højre for “tempelfronten” har vandrette refendfuger, der som stik knækker over vinduerne.
Bygningens etager er markeret med profileret kordongesims, og øverst en profileret gesims der i trekantgavlen endvidere er forsynet med flade konsoller, såkaldte sparrenknopper.
Harsdorffs hus er renset for den foregående tids ornamenter som medaljoner, guirlander og vaser, som prægede Jardins bygninger.

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

Harsdorffs hus
Harsdorffs hus ved
Charlottenborg

 Erichsens palæ

I 1797 får C.F. Harsdorff til opgave at projektere et hus for den velhavende agent Erich Erichsen. Grunden er beliggende ud til Kongens Nytorv og kanalen.
Facaden mod torvet er karakteriseret ved en høj underetage. Et fremspringende parti med trekantgavl bæres af seks joniske søjler. Facaden mod øst fremtræder med 9 fag, hvoraf de fem fag flankeres af joniske pilastre.
Bygningens interiør er rigt udsmykket med fornemme bemalinger og stukrelief.


 

 

Erichsens palæ
Erichsens palæ
ved Kongens Nytorv

Til toppen af siden
 
H1_004