Cirkel

Tilbage til hovedmenu Indholdsfortegnelse

 Ved mange anlægsopgaver indgår arbejde med cirkler og krumme overflader.
Derfor skal du vide, hvordan du beregner arealet for cirkler.

 På cirklen ser du:
Cirklens radius = r.
Radius er afstanden fra centrum til periferi (den krumme linie).

Cirklens diameter = d.
Diameteren er en ret linie, som går fra en periferi gennem centrum til anden periferi.

  For at beregne arealet for en cirkel skal du bruge en faktor som hedder pi.
Symbolet for pi =  
Pi kan ses i forskellige udgaver: , 3,14 eller 3,1415927

Her ser du den formel, du skal anvende,
når en cirkels areal = A skal beregnes:

A = r * r *   eller   A = r * pi

 Lad os se på denne cirkel.

2,5 * 2,5 * = 19,634954 m

Her ser du den formel, du skal anvende, når cirklens
omkreds = O skal beregnes:

O = r * 2 *    eller   O = d *


Derfor bliver beregningen: 2,5 *2 * eller 5 * = 15,707963 m

 

 Øvelse 17:
Du skal nu beregne areal og omkreds af 3 cirkler,
afrunde resultaterne til 3 decimaler og skrive resultaterne ned:

  

r

d

  

        

  

Cirkel nr. 1

3,50 m

7,0 m

Beregn areal

        

Beregn omkreds

        

  

Cirkel nr. 2

13,6 m

27,2 m

Beregn areal

        

Beregn omkreds

        

  

Cirkel nr. 3

0,85 m

1,70 m

Beregn areal

        

Beregn omkreds