Rumfang af et cylinderrør

Tilbage til hovedmenu Indholdsfortegnelse

 Når der tales om rumfang ved cylinderrør, tænkes der på emnets godstykkelse.
F.eks. vægtykkelsen på kloakrør og beholdere.

Ved rør og beholdere er der to radier, som spiller ind ved beregning af rumfang og overflader.
R: som går fra centrum til store cirkel og
r : der går fra centrum til lille cirkel


 Følgende formel skal bruges: Rumfang V = * h * (R - r)

Lad os se et eksempel:

V = * 3,0 * ( 1,2 *1,2 - 1,1 *1,1 ) = 2,1676989 m
Hvis pi = 3,14 er resultatet = 2,166 m

 Ved beregning af overflade O skal denne formel bruges:
O = * 2 * h * ( R + r )

Lad os tage tallene fra eksemplet og sætte ind:
* 2 * 3,0 * (1,2 + 1,1 ) = 43,353979 m
Hvis pi = 3,14 er resultatet = 43,332 m

 Øvelse 26:
Nu skal du beregne rumfang og overflade for
3 cylinderrør og skrive dine resultater ned...

   

R

r

h

   

Rør 1:

2,3 m

2,0 m

1,5 m

Beregn rumfang

   

   

   

   

Beregn overflade

   

   

           

Rør 2:

0,23 m

0,20 m

1,2 m

Beregn rumfang

   

   

   

   

Beregn overflade

   

   

           

Rør 3:

7,35 m

6,95 m

5,75 m

Beregn rumfang

   

   

   

   

Beregn overflade

   

   

           

   

 

 Klik på blokken for at se løsningerne...