Fikspunkter i hele Danmark

Tilbage til hovedmenuindholdsfortegnelse

 Fra Århus Domkirke er der derefter - langs alle hovedveje - etableret nye fikspunkter.

Der er ca. 5 km mellem hvert fikspunkt.

 

Fikspunkterne findes i vejkanten under en flise eller et dæksel.

De er anbragt således, at toppen er ca. 1,5 m under jordoverfladen og dermed i frostfri dybde.